Minipivovar Chotoviny

O nás

Zámek historie

Pivovar byl vybudován na sklonku roku 2011, panem Sergejem Mayzusem majitelem zámku v Chotovinách. Téhož roku byla uvařena 1. zkušební várka. Bohužel vlivem legislativních nedostatků se oficiální várky začaly produkovat až na sklonku roku 2012.

Pivo vaří sládek Petr Adámek.

Pivovar v roce 2013 dosáhl výstavu 193 hL v roce 2014 187 hL a v roce 2015 249 hL.

Historie

Území dnešních Chotovin zaplňovaly v dávné minulosti hned dvě osady kromě starší chotovinské, v níž již roku 1266 hospodařil jistý Bohuslav, jsou o půldruhého století později zmiňovány sousední Vlkančice s tvrzí osazenou taktéž blíže neznámým Peškem a od druhé poloviny 15. století vladykou Vidlákem z Nechválíc. Chotoviny, už se zmíněným farním kostelem, byly příslušenstvím příběnického rožmberského zboží a jako takovým zůstávaly i na konci 16. století, kdy jednu jejich část Petr Vok z Rožmberka prodal Bohuslavu Vítovi ze Rzavého. Již v této době se dají v Chotovinách předpokládat pivní várky, neboť součástí Vítem přebíraného zboží byla i krčma, výslovně v kupní smlouvě uvedená. Pivovar měl být v činnosti už v roce 1586.

Na přelomu 16. a 17. století lze zaznamenat na tehdy ještě děleném chotovinském panství značnou hospodářskou aktivitu, k níž přispíval už funkční pivovar, ovšem blíže neopisovaný.

Ještě před závěrem 17. století získali Chotoviny Stařímští (též Stařínští) z Libštejna, od nichž je roku 1701 koupil novoměstský měštěnín Jan Lukáš Krocín z Drahobejle. Součástí panství byl poznovu opisovaný pivovar. Ten v letech 1710-12 vystavoval až 270 hektolitrů piva za rok s várkami téměř patnáctihektolitrovými. Pivovar v Chotovinách byl v témže čase výkonnější než sousední v Červeném Záhoří.

Naposledy je pivovar výslovně uváděn k roku 1715, kdy mezitím jen na tři vsi zredukované panství (navíc ze statku Sedlečko patřívala k Chotovinám jen třetina) kupovala Marie Anna Gótzová.

Když v roce 1768 získal Chotoviny i s Červeným Záhořím a řadou přilehlých vsí kardinál Kašpar, hrabě Migazzi, stalo se jeho hlavním krédem vytvořit ze skomírajícího panství po všech stránkách reprezentativní sídlo, které by odpovídalo jeho postavení v hierarchii nejen církevní, ale i feudální obecně. Kardinálovým snahám o honosnost padla za oběť stará tvrz, na jejímž místě vyvstal mohutný trojkřídlý zámek ztvárněný v tehdy módním klasicistním stavebním slohu, jehož bezprostřední okolí zaujaty ve francouzském stylu zřízené zahrady a park. Podle starších zpráv měl chotovinský pivovar stát „při tvrzi" a pro nedostatek veškerých lokačních indicií je jisté, že jeho budova se do migazziovských představ jaksi „nevešla", a byla proto beze stopy zbořena. Ani jedna ze současných staveb v blízkém zámeckém okolí není pro případný pivovar adekvátní a ani obecné povědomí místních o zdejším pivovarském provozu nepřináší potřebný údaj - pivovar na Chotovinách zmizel naprosto dokonale a cele jej zastoupil výrazně známější pivovarský podnik v Červeném Záhoří.


webdesign, tvorba webových stránek | mapa webu | Powered by Nette Framework | © 2023 Minipivovar Chotoviny